Mens vi venter

Mens vi venter

 

Mens vi venter på skikkelig utredning og diagnostisering er det mange som tyr til mer eller mindre tvilsomme utredninger og behandlinger.

At dette koster pasienten uante mengder med penger er en sak, en helt annen er konsekvensene dette kan få. Både for pasienten det dreier seg – men også medpasienter. Tilsynelatende gladhistorier når en pasient oppnår en periodevis forbedring av helsetilstanden, gjør det vanskelig, om ikke bortimot umulig, for en annen pasient å bli trodd.

At man som pasient ikke blir trodd, det være seg i helsevesenet eller samfunnet forøvrig er naturlig nok meget belastende. Noe som igjen ofte fører til forverring og eventuelle tilleggssykdommer.

Hva slags ekseperimentell utredning og behandling pasienter velger varier, men matintoleranse og andre mage-tarmproblemer er noe av det som er i tiden. Det finnes i dag ett stort antall klinikker og terapeuter som kan tilby matintoleranse-tester med varierende resultater. Disse testen er dyre og upålitelige.

TV2 hadde i august 2010 en reportasje om matintoleranse-tester som tilbys. Fire tester tatt på ulike steder viste fire forskjellige svar, og da også forskjellige behandlingstilbud, strenge dietter og medisinering.

I følge Ragnhild Halvorsen, overlege ved Rikshospitalet, så finnes det ingen tester som kan påvise matintoleranse i detaljer. Allikevel får disse klinikkene fortsette å tilby disse.

Reportasjen kan ses her.

At syke mennesker blir desperate etter å finne svar og få hjelp er ikke så merkelig. Så lenge ventetidene på utredning er så lange og kunnskapene om forskjellige sykdommer er mildt sagt varierende, så gir det grobunn for en mengde useriøse metoder. Både tester og behandlinger.

Konsekvensene av dette kan være katastrofale. Hva som vil skje med langvarig feilbehandling og feil bruk av medisiner blir i dag bare spekulasjoner. Men et scenario er at medisinene etter hvert ikke vil virke slik de er tenkt – og vi står uten hjelp når det virkelig behøves. Et annet er alle plager og skader en pasient kan pådra seg ved denne type behandling.

 

Hvorfor har ingenting skjedd etter denne reportasjen? Hvor er kontrollene av eksperimentell utredning og behandling?

Vi ønsker et ordentlig utredningstilbud nå!

Skriv under på underskriftskampanjen her.

 

Et råd til alle fortvilte pasienter der ute:

Før du går i gang med alskens utredninger og behandlinger:Gjør litt undersøkelser om klinikken det tilbys på, og liknende klinikker.

Tenk etter om det virkelig er relevant. Har andre pasienter samme historie og symptomer som deg – eller er det bare delvis? Hva slags hjelp får du fra legen om den private behandlingen gir deg mersykdommer?

Reklamer